Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za pripravo digitalne strategije

 • Prijavitelj iz kataloga strokovnjakov izbere strokovnjaka/zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti priprave digitalne strategije, ki temelji na specifikah podjetja, in morebitne potrebe vključitve dodatnih strokovnjakov iz kataloga strokovnjakov.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Predpogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi.
 • Prijavitelj izpolnjen prijavni list (v katerem bo med ostalim opredelil, zakaj potrebuje digitalno strategijo in kakšen je pričakovan vpliv pripravljene strategije na podjetje) posreduje na elektronski naslov DIH Slovenije – info@dihslovenia.si.
 • Pa podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Po prejemu pozitivnega predhodnega mnenja DIH Slovenije mora prijavitelj oddati vlogo preko ePortala SPS.
 • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • Po pozivu k podpisu pogodbe mora prijavitelj v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.
 • Celotno pripravljeno digitalno strategijo v elektronski obliki (pdf) mora upravičenec posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije: info@dihslovenia.si za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenije (Obrazec št. 2), pri čemer je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije na voljo 20 dni za izdajo pozitivnega mnenja.
 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. Smernice.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost dopolnitve samo enkrat. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da pošlje dopolnitve, nato ima komisija 5 delovnih dni časa, da ponovno poda mnenje.
 • Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 2) skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku, v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) preko ePortala SPS oddati v zahtevek za izplačilo.

Vir: https://dihslovenia.si/vavcerji/vavcer-za-pripravo-digitalne-strategije

 

Skupaj s svojimi partnerji aktivno pomagamo tudi pri izvedbi vseh storitev Digitalnega marketinga, ki vključuje:

 • Izdelava spletne strani (vključno s testiranjem),
 • Izdelava mobilne aplikacije (vključno s testiranjem),
 • Vzpostavitev spletne trgovine,
 • Vzpostavitev rezervacijske platforme, …