Loading Dogodki
This event has passed.

Za izdelavo digitalne strategije je najprej potrebno oceniti kje se podjetje trenutno nahaja. Zato se najprej izdela ocena trenutnega stanja podjetja na področju digitalizacije. Digitalna zrelost podjetja je njegova stopnja razvoja na področju značilnosti digitalne ekonomije in digitalnih elementov kot npr.: digitalni kupec, digitalne strategije, digitalne tehnologije, operativno poslovanje, kultura, upravljanje in vodenje.

Ocena stanja digitalne zrelosti se izvede na podlagi uveljavljenih pristopov in kazalnikov.

Področja ocenjevanja v oceni zrelosti morajo zajeti vsa področja digitalne strategije:

  1. Izkušnja kupca (Customer eXperience)
  2. Podatkovna strategija
  3. Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja
  4. Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve
  5. Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest
  6. Strategija razvoja digitalne kulture
  7. Kibernetska varnost
  8. Industrija 4.0 (samo za proizvodna podjetja)

REZERVIRAJTE si prost termin za usposabljanje strokovnjakov na tem področju. Cena rezervacije termina je 100 EUR, ostalo pa je dogovoru.

Na voljo le 20 mest!